ตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุน

สามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด และมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลังได้ที่นี่